Województwo pomorskie, Uzależnienia

UZDROWISKO SOPOT dzięki swojemu położeniu doskonale zaspokaja wszystkie potrzeby kuracjuszy w dziedzinie lecznictwa i relaksu. Spacery brzegiem morza i molem, szczególnie przy wiatrach od morza...
Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia powstał 11.10.2001 roku jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej na terenie Gminy Żukowo. Początkowo siedziba Ośrodka...
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powstał w odpowiedzi na realizację przez Gminę założeń ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26.10.1982...

1