Województwo świętokrzyskie, Administracja Budynków Spółdzielnie