Województwo świętokrzyskie, Administracje Budynków, Spółdzielnie