Województwo świętokrzyskie, Biblioteki Księgarnie Antykwariaty