Województwo świętokrzyskie, Fundacje, Spółdzielnie Socjalne