Województwo świętokrzyskie, Fundacje,Spółdzielnie Socjalne