Województwo świętokrzyskie, Internaty, Bursy

Ośrodek szkolno-wychowawczy oferuje:- szkoła podstawowa specjalna, - gimnazjum specjalne, - szkoła specjalna przysposabiająca do prac, • internat. Dyrektor:mgr Bożena Chodoreknr tel.: 607-866-333

1