Województwo świętokrzyskie, Prace wodne, melioracyjne