Województwo świętokrzyskie, Schroniska Młodzieżowe, Internaty