Województwo świętokrzyskie, Stacja uzdatniania Wody