Województwo świętokrzyskie, Stacje Uzdatniania Wody