Województwo świętokrzyskie, Szkoły Niepubliczne

Szanowni Państwo Informujemy, że z dniem 09 maja 2016 r. Uczelnia została postawiona w stan likwidacji. Likwidatorem uczelni został Pan Gerard Osaica. W związku z powyższym zmianie uległa nazwa jednostki...
Szkoły średnie - Licea Ogólnokształcące (po Szkole Podstawowej, Gimnazjum, Zespole Szkół Zawodowych)   Szkoły policealne 2 letnie: - technik usług kosmetycznych NOWOŚĆ!!! - technik...

1