Województwo świętokrzyskie, Szkoły Publiczne

Kierunki kształcenia: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3-letnie) o profilach: - sportowo-policyjny (nowość) - humanistyczno-językowo-dziennikarski TECHNIKUM INFORMATYCZNE - 4-letnie (plakat) - zawód:...
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Kielce
Patronem Zespołu Szkół jest Stanisław Staszic i dlatego dewizą szkoły są cytowane przez Staszica słowa:   "Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie".   Dyrekcja i grono...
Ośrodek szkolno-wychowawczy oferuje:- szkoła podstawowa specjalna, - gimnazjum specjalne, - szkoła specjalna przysposabiająca do prac, • internat. Dyrektor:mgr Bożena Chodoreknr tel.: 607-866-333

1