Województwo świętokrzyskie, Terapia Zajęciowa Rehabilitacja