Województwo świętokrzyskie, Wodociągi, Kanalizacja

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich działa od 01.01.1992 roku jako samofinansujący się zakład budżetowy i jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.Zakład...

1