Województwo świętokrzyskie, Zakłady Karne, Poprawcze