Województwo śląskie, Biblioteki Księgarnie Antykwariaty