Województwo śląskie, Domy Opieki

  Dom Pomocy Społecznej mieści się przy ul. Traugutta 45 i jest placówką dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Większość z nich przebywa tutaj od momentu powstania Domu...
Dom Pomocy Społecznej jest placówką stacjonarną, przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych. W Lublińcu mieszkają mężczyźni, a w filii w Koszęcinie - kobiety. Zapraszamy do zapoznania...
Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Poraju przeznaczony jest dla kobiet  niepełnosprawnych intelektualnie, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych....
Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości dla osób niepełnosprawnych intelektualnie istnieje od roku 1951 - na początku pod nazwą: "Dom Dziecka", potem jako: "Zakład Specjalny...
Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza zlokalizowany jest przy ul. Piłsudskiego 43  w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach. Początki istnienia...
Dom Pomocy Społecznej św. Wincentego a Paulo prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia.   Podstawowym celem działalności Domu jest dobro mieszkanek, które są osobami w...
Zadaniem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki, oraz zaspakajanie potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązujących standardów.   Dom umożliwia i organizuje...
Od roku 2000 Zakład Leczniczo-Opiekuńczy w Jastrzębiu Zdroju prowadzony jest przez Zgromadzenie Córek Bożej Miłości. Dzieci znajdujące się w naszym Zakładzie to w większości dzieci z głębokim upośledzeniem...
Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Katowicach.   Ośrodek położony jest na uboczu miasta obok cmentarza parafii Rzymsko-katolickiej...
Nowoczesny ośrodek pielęgnacyjno opiekuńczy zaprasza na pobyt stały lub czasowy. Dla naszych pensjonariuszy przygotowaliśmy 25 komfortowych pokoi z łazienkami. Do dyspozycji mieszkańców przestronna...

1 2 »