Województwo śląskie, Fundacje,Spółdzielnie Socjalne

Dom Pomocy Społecznej "NASZ DOM" w Gliwicach jest jednostką stałego pobytu o zasięgu ponadgminnym, przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku i posiada obecnie 122 miejsca stacjonarne. Placówka...
Wszystkim pensjonariuszom zapewniamy opiekę medyczną, terapię zajęciową oraz  bardzo dobry standard domu.
Główne pola działania Fundacji: Działania wspomagające rodziny (osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziny niewydolne wychowawczo,rodziny znajdujace się w trudnej sytuacji materialnej)Pomoc osobom...
ul. Równoległa 31 lok.15 42-216 Częstochowa
501 ***349
Fundacja Promyczek Słońca powstała w czerwcu 2009 roku. Została założona przez Mirosławę Balcerowiak, której urodził się niepełnosprawny wnuczek. Chęć pomocy wnuczkowi sprawiła, iż odkryła ona...
Fundacja SOS dla Zwierząt Chorzów-MaciejkowiceSchronisko dla zwierząt bezdomnych i porzuconych Psia Chatafacebook/fundacjasosdlazwierzat
 Fundacja powstała 5 kwietnia 1994r., utworzyło ją 14 fundatorów. Jej statutowym celem  jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w zakresie leczenia, rehabilitacji,...
TO ISKIERKA NADZIEI, ENTUZJAZMU I ODWAGI TO ZAANGAŻOWANIE I ARTYSTYCZNE ZACIĘCIE PODCZAS WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH TO WSPÓLNA ZABAWA W DZIESIĘĆ NAJWAŻNIEJSZYCH MARZEŃ TO DŁUGIE WAŻNE, ROZMOWY...
Obszary działań: Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans Działalność...
Misja Celem fundacji jest wspieranie życia muzycznego na Górnym Śląsku, niesienie pomocy w zaspokajaniu potrzeb szkolnictwa muzycznego i promocja młodych talentów muzycznych.   Prowadzone...

1 2 »