Województwo śląskie, Naprawy Nawierzchni Lotniskowych