Województwo śląskie, Schroniska Młodzieżowe, Internaty