Województwo śląskie, Stacja uzdatniania Wody

Ul. Orzegowska 14 41-700 Ruda Śląska
32 2*** 28
Zajmujemy się budową:-  gazociągów, -  sieci gazowych,-  sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,-  przyłączy gazowych,-  przyłączy wodociągowych,-  budową rurociągów....

1