Województwo śląskie, Zakłady Komunalne

DZIAŁ CMENTARZY KOMUNALNYCH Świadczenie usług cmentarnych oraz utrzymanie i władanie obiektami cmentarnymi jest odrębną formą działalności, nie związaną bezpośrednio z branżą wiodącą Zarządu Zieleni Miejskiej....
Przedmiotem działalności MPWiK jest: * produkcja wody pitnej na Stacji Uzdatniania Wody, pochodzącej z ujęć na rzece Koszarawie * oczyszczanie ścieków doprowadzanych z miasta Żywca i kilku sąsiednich...
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Świętochłowice
Nasza firma prowadzi działalność w zakresie profesjonalnej gospodarki odpadami, ich recyclingu oraz utylizacji różnego typu odpadów niebezpiecznych dla środowiska. Prowadząc naszą działalność...
Zakład Gospodarki Komunalnej czynny:od poniedziałku do piątku godz.: 6:00 - 15:00 (w okresie zimowym 3 zmiany, w okresie letnim 2 zmiany). Zakład Gospodarki Komunalnej oferuje:- wywóz nieczystości,...

1