Województwo warmińsko-mazurskie, Administracja Budynków Spółdzielnie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu został utworzony zgodnie z uchwałą nr XXX/694/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 IX 2010r w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zarząd Zieleni...

1