Województwo warmińsko-mazurskie, Budownictwo Przemysłowe