Województwo warmińsko-mazurskie, Domy Opieki

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie ma charakter ponadlokalny i jest  wielofunkcyjną  jednostką budżetową miasta Olsztyna przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku,...
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku usytuowany jest w małym miasteczku nad Zalewem Wiślanym. Tolkmicko otacza piękna i malownicza Wysoczyzna Elbląska. Już od czasów średniowiecznych istniały w Tolkmicku...
Społeczność Domu Pomocy tworzy 145 osób  z upośledzeniem intelektualnym w stopniu: lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Dla każdego mieszkańca  zespół terapeutyczno –...

1