Województwo warmińsko-mazurskie, Geodezja,Kartografia