Województwo warmińsko-mazurskie, Kaletnicze,Szewskie,Atrykuły