Województwo warmińsko-mazurskie, Krwiodawstwo

Do zadań regionalnego centrum należy; - kwalifikowanie kandydatów na dawców do oddania krwi - prowadzenie regionalnego rejestru dawców krwi - pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów...

1