Województwo warmińsko-mazurskie, Kultura, Sztuka

Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach został powołany przez Naczelnika Gminy Barciany w roku 1985. Głównym zadaniem Domu Kultury jest organizowanie zróżnicowanych form działalności kulturalno-oświatowej...

1