Województwo warmińsko-mazurskie, Ochrona Środowiska

usługa nieaktywna !!!! Prowadzimy działalność w zakresie: Zbierania odpadów innych niż niebezpieczne  Zbierania odpadów niebezpiecznych   Obróbki i usuwania odpadów...
Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu został utworzony zgodnie z uchwałą nr XXX/694/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 IX 2010r w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zarząd Zieleni...

1