Województwo warmińsko-mazurskie, Oczyszczalnie Ścieków