Województwo warmińsko-mazurskie, Oświata

Nasz Ośrodek powstał w styczniu 1953 roku. Przyjmujemy do szkoły dzieci i młodzież niesłyszącą, słabo słyszącą i niepełnosprawną intelektualnie (upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim i umiarkowanym),...

1