Województwo warmińsko-mazurskie, pralnie, farbiarnie