Województwo warmińsko-mazurskie, Przemysł i energetyka