Województwo warmińsko-mazurskie, Spółdzielnie Rzemieślnicze

Celem Spółdzielni jest przywrócenie na rynek pracy jej członków (szczególnie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych) poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa...

1