Województwo warmińsko-mazurskie, Stacja uzdatniania Wody