Województwo warmińsko-mazurskie, Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki

  Misją Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z Ostródyto: dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i społeczeństwie oraz szczęście osób z niepełnosprawnością...
Cele Stowarzyszenia:   - włączenie ludzi starszych do systemu kształcenia ustawicznego, - rozwijanie zainteresowań oraz umiejętności osób, które przestały być aktywne zawodowo, - aktywizacja...
Misją Koła jest kultywowanie tradycji i zwyczajów łowieckich, działalność edukacyjna, a przede wszystkim ochrona zwierzyny i zasobów naturalnych dzikiej przyrody, poprzez prowadzenie racjonalnej...
Misją Koła jest kultywowanie tradycji i zwyczajów łowieckich, działalność edukacyjna, a przede wszystkim ochrona zwierzyny i zasobów naturalnych dzikiej przyrody, poprzez prowadzenie racjonalnej...
Misją Koła jest kultywowanie tradycji i zwyczajów łowieckich, działalność edukacyjna, a przede wszystkim ochrona zwierzyny i zasobów naturalnych dzikiej przyrody, poprzez prowadzenie racjonalnej...
Misją Koła jest kultywowanie tradycji i zwyczajów łowieckich, działalność edukacyjna, a przede wszystkim ochrona zwierzyny i zasobów naturalnych dzikiej przyrody, poprzez prowadzenie racjonalnej...
Związek ma na celu: 1. Reprezentowanie i obronę interesów swoich członków, a zwłaszcza uzyskiwanie dla nich praw, takich jak: odszkodowania, renty, emerytury, uprawnienia zdrowotne, kombatanckie...
 Cele działalności w naszej pracy to:pomoc w zabezpieczeniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych i kulturowych osobom niepełnosprawnympozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych...
Amatorski chór "Tęcza" rozpoczął działalność w roku 1967 jako zespół wokalno-muzyczny pod nazwą " Volarex". Inicjatorem powstania zespołu był Prezes Wielobranżowej Spóldzielni Inwalidów...

1 2 »