Województwo warmińsko-mazurskie, Zakłady Karne, Poprawcze