Województwo wielkopolskie, Domy Opieki

Serdecznie zapraszamy do Domu Pomocy Sopołecznej w Zagórowie. Mieszkańcom zapewniamy całodobową opiekę i pielęgnację, ochronę godności osobistej, poczucie intymności, bezpieczeństwo i niezależność...
Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem mieści się w malowniczo położonym na nadwarciańskiej skarpie neogotyckim pałacu, zbudowanym ok.1867r. przez Antoniego Raczyńskiego i rozbudowany w roku 1900 przez Bronisława...
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Wielkiej Wsi prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej. Dom Pomocy Społecznej dysponuje 60 miejscami. ...
Środowiskowy Dom Samopomocy " Na Skarpie"
Dom Pomocy Społecznej jest samodzielną jednostką organizacyjną  podległą Staroście Powiatu Tureckiego. Organizację i zasady funkcjonowania Domu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd...
Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie powstał w 1988 roku. Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych z oddziałem dla osób przewlekle psychicznie...
Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie przeznaczony jest dla 110 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Dom zapewnia całodobową opiekę i rehabilitację osobom dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie,...
Sekcja ds. Świadczeń Rodzinnych:tel.:  48 61 xxxxtel.:  48 61 xxSekcja ds. Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego:tel.:  48 61xxxxtel.:  48 61 xxx Sekcja Finansowo –...

1