Województwo wielkopolskie, Naprawy Nawierzchni Lotniskowych