Województwo wielkopolskie, Parki, Ogrody, Rezerwaty

Wielkopolski Park Narodowy utworzony został na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957 roku, a jego granice objęły powierzchnię 9600 ha, z czego pod zarządem Parku znalazło się...
TELEFONY DO OSÓB KONTAKTOWYCH: 1. PREZES ROD SIEROSŁAW II – TOMASZ ŚWITEK – TEL. 513088398 2. ELEKTRYK OGRODU – ALEKSANDER KRZYŻOSTANIAK – TEL. 509918233 3. GOSPODARZ...

1