Województwo wielkopolskie, Schroniska Młodzieżowe, Internaty