Województwo wielkopolskie, Stacja uzdatniania Wody