Województwo wielkopolskie, Stacje Uzdatniania Wody