Województwo wielkopolskie, Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki

  Hotel OLIMP**  ul. Warmińska 1 60-622 Poznań Recepcja tel. +48 61 84 55 430, +48 61 848 30 93 Recepcja fax. +48 61 84 74 103 www.olimpia.org.pl e mail: olimp.hotel@olimpia.org.pl Kierownik...
Zapraszamy do Strzeleckiego Klubu Sportowego! Dodatkowo osoby ubiegające się o pozwolenie na broń palną lub o przyjęcie do pracy w policji czy innych formacjach uzbrojonych mogą przejść szkolenie strzeleckie...
STOWARZYSZENIE POMOCY WZAJEMNEJ DLA OSÓB BEZDOMNYCH "OSTOJA" Poznań : - prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych - prowadzenie ośrodka rehabilitacjii społeczno - zawodowej dla osób...
Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową została utworzona 28 grudnia 1992 roku w Poznaniu i od tej chwili działa nieprzerwanie. W listopadzie 2004 r. otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego....
Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących zostało utworzone przez rodziców dzieci z dysfunkcją narządu wzroku, którzy od 1986 roku działali w Kole Towarzystwa Przyjaciół...
Powstało w 1992 roku. Zrzesza około 300 członków. W 2004 r. uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Podstawowym celem jego działalności jest integracja społeczna osób niepełnosprawnych....
Orkiestra występuje rokrocznie na wielu uroczystościach państwowych i  kościelnych. Koncertuje przede wszystkim w Kościanie i okolicy, ale także w całej Polsce i zagranicą, np. Dni Flisaka- Niemcy...
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera to grono ludzi, którzy pragną kontynuować dawną filipińską tradycję muzyczną Świętej Góry sięgającą...
Aby służyć cierpiącym, przewlekle chorym, w naszym mieście pracują wolontariusze zrzeszeni w Hospicjum Domowym.Zamysł jego utworzenia powstał w 1999 r. z inicjatywy kilku osób świeckich , które...
Misja: organizowanie i prowadzenie różnych form działalności zmierzających do profilaktyki kalectwa i inwalidztwa chorych na SM, wyzwalanie inicjatyw członków w kierunku jak najwszechstronniejszego...

1 2 3 »