Województwo wielkopolskie, Terapia Zajęciowa Rehabilitacja