Województwo wielkopolskie, Zakłady Karne, Poprawcze

Zadaniem zakładu jest: resocjalizacja i rewalidacja nieletnich, zapewnienie, w miarę możliwości, prawidłowego rozwoju fizycznego i osobowości nieletnich, kształtowanie pozytywnych umiejętności i zainteresowań...

1