Województwo zachodniopomorskie, Administracja Budynków Spółdzielnie

1