Województwo zachodniopomorskie, Ambasady Konsulaty